Avertissement

HoutID spant zich in om deze site up-to-date en accuraat te houden. Mocht u toch iets tegenkomen dat onjuist of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als u ons dit laat weten. Geef daarbij alstublieft aan waar u de informatie op de site leest. We zullen dit dan zo snel mogelijk bekijken. Stuur uw reactie per e-mail naar: ln.dituoh@ofni.

Wij achten ons niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen. Bij het gebruik van webformulieren streven wij ernaar het aantal velden dat verplicht moet worden ingevuld tot een minimum te beperken. Voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens HoutID via deze site, acht HoutID zich niet aansprakelijk.

Les réponses et les demandes de confidentialité soumises par courrier électronique ou via un formulaire Web sont traitées de la même manière que les lettres. Cela signifie que vous pouvez attendre une réponse de notre part dans un délai d'un mois au plus tard. Dans le cas de demandes complexes, nous vous informerons dans le mois 1 si nous avons besoin d'un maximum de mois 3.

Toutes les données personnelles que vous nous avez fournies dans le cadre de votre réponse ou de votre demande d'informations ne seront utilisées que conformément à notre déclaration de confidentialité.

HoutID stelt alles in het werk om haar systemen te beschermen tegen elke vorm van onwettig gebruik. HoutID zal daartoe passende technische en organisatorische maatregelen nemen, rekening houdend met, onder andere, de standaarden van de techniek. Zij is echter niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, geleden door een gebruiker van de site, die ontstaat als gevolg van het onrechtmatige gebruik van haar systemen door een derde partij.

HoutID accepteert geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan een hyperlink of andere referentie wordt gemaakt. Producten of diensten die door derden worden aangeboden, zijn onderworpen aan de toepasselijke algemene voorwaarden van die derde partijen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op inhoud op deze site berusten bij HoutID.

La copie, la distribution et toute autre utilisation de ces documents sont interdites sans l'autorisation écrite de HoutID, sauf et uniquement dans la mesure prévue autrement dans les réglementations légales obligatoires (telles que le droit de citer), à moins que le contenu spécifique n'en décide autrement.

Si vous avez des questions ou des problèmes d'accessibilité du site, n'hésitez pas à nous contacter.


Fait pour durer HoutID. Tous les droits sont réservés.